Komunikaty

 

Wykaz kierunków objętych rekrutacją na studia II stopnia
(nabór na s. letni 2018/2019)

 1. studia stacjonarne II stopnia

2. studia stacjonarne II stopnia (język wykładowy angielski), 

3. studia niestacjonarne II stopnia 

 

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia II stopnia znajduje się w zakładce: pomoc/terminarz.