Komunikat

Uwaga kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia

 (rekrutacja podstawowa)      

 

Informujemy, że dnia 14.07.2016 r. zostało przeprowadzone przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne postępowanie klasyfikacyjne. Sprawdź swój status na indywidualnym koncie

pod adresem:                                           rekrutacja.utp.edu.pl

 

Jeżeli zostałeś „zakwalifikowany” to - w terminie:

 od 15 lipca do 26 lipca 2016 roku.

złóż komplet dokumentów (w tym świadectwo dojrzałości wydane przez OKE/szkołę )

Auditorium Novum:     Al. prof. S. Kaliskiego 7,  Bydgoszcz  (Fordon)

czynne w godzinach 8.00 – 15.00 (od poniedziałku do piątku)

 

Niedostarczenie w terminie kompletu dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok danego kierunku studiów.

 

Lista osób przyjętych na I rok studiów zostanie ogłoszona w dniu 29.07.2016 r.  do godz. 12.00

Wyniki będą dostępne pod adresem:

rekrutacja.utp.edu.pl (po zalogowaniu się na swoje konto).

.

 


                                                       Punkt Rekrutacyjny   52 340 88 25                                                             

Dział Spraw Studenckich 52 374-94-11

rekrutacja@utp.edu.pl