Komunikat

       Wykaz kierunków objętych rekrutacją uzupełniającą (RU1)
       znajduje się w zakładce: pomoc/nabory uzupełniające

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                              

                                                            Uwaga kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia w UTP  

                                                                              (rekrutacja podstawowa)    

 

Informujemy, że dnia 12.07.2018 r. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przeprowadziły I etap postępowania klasyfikacyjnego.

Sprawdź swój status na indywidualnym koncie

pod adresem: rekrutacja.utp.edu.pl 

 

Jeżeli zostałeś „zakwalifikowany” to, w terminie:

od 16 lipca do 23 lipca 2018 roku.

złóż komplet dokumentów (w tym świadectwo dojrzałości wydane przez OKE/szkołę)

 

Punkt Rekrutacyjny:     

Al. prof. S. Kaliskiego 7,  Bydgoszcz  (Fordon)

czynny w godzinach    8.00 – 15.00 (od poniedziałku do piątku)

oraz w godzinach  8.00 – 12.00 (sobota – 21.07.2018 r.)

Niedostarczenie w terminie kompletu dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok danego kierunku studiów.

Lista osób przyjętych na I rok studiów zostanie ogłoszona w dniu 26.07.2018 r.  do godz. 12.00

Wyniki będą dostępne pod adresem:

rekrutacja.utp.edu.pl (po zalogowaniu się na swoje konto).


Dokumenty należy składać w teczce tekturowej z opisem

(imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów)