European Union

Recruitment for the summer semester 2020/2021

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Design

Details
Code SD-WZ
Organizational unit Faculty of Mechanical Engineering
Field of studies Design
Form of studies Stacjonarne
Level of education Second level
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 30
Duration 2 years
Recruitment committee address rekrutacja@utp.edu.pl lub 52 374 94 11 (pn. – pt. 9.00 – 13.00)
WWW address http://wim.utp.edu.pl/
Required document
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów II stopnia
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (05.02.2021 00:01 – 18.02.2021 12:00)

Opis

Realizując program dydaktyczny studiów II stopnia na kierunku Wzornictwo, przygotowujemy studenta do pracy w szeroko pojętym zawodzie projektanta. Pozostałe informacjie znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Termin i forma procedury kwalifikacyjnej

Procedura kwalifikacyjna od 10.02.2021 do 18.02.2021. Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w UTP udziela pracownik Biura ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego. Pytania prosimy kierować na adres: marta.szumanska@utp.edu.pl lub cis@utp.edu.pl

 


Zasady rekrutacji

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek wzornictwo  jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: architektura, architektura i urbanistyka,  architektura krajobrazu, architektura wnętrz,
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do  procedury kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Obejmuje ona przegląd prac (kandydaci drogą mailową wysyłają własnoręcznie wykonane prace w postaci dokumentu PDF; dokument powinien zawierać 10 prac wykonanych dowolną techniką wskazujących na zainteresowania kandydata wzornictwem oraz projektowaniem Za pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej przyjmuje się minimum 51%. Wynik procedury przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z procedury kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z procedury kwalifikacyjnej ( ppkt. b)  w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z procedury kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.