Komunikat

 

Sprawdź listę kierunków objętych rekrutacją uzupełniającą 

ZAKŁADKA: POMOC/NABORY UZUPEŁNIAJĄCE


-------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia w UTP

             (rekrutacja podstawowa)    


Informujemy, że dnia 13.07.2017 r. zostało przeprowadzone przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne postępowanie klasyfikacyjne. Sprawdź swój status na indywidualnym koncie pod adresem:

rekrutacja.utp.edu.pl

 Jeżeli zostałeś „zakwalifikowany” to - w terminie:

 od 14 lipca do 24 lipca 2017 roku.

                                                 złóż komplet dokumentów (w tym świadectwo dojrzałości wydane przez OKE/szkołę )

Punkt Rekrutacyjny:          

  Al. prof. S. Kaliskiego 7,  Bydgoszcz  (Fordon)

czynny w godzinach 8.00 – 15.00 (od poniedziałku do piątku)

 

Niedostarczenie w terminie kompletu dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok danego kierunku studiów.

 

Lista osób przyjętych na I rok studiów zostanie ogłoszona w dniu 27.07.2017 r.  do godz. 12.00

Wyniki będą dostępne pod adresem:

rekrutacja.utp.edu.pl (po zalogowaniu się na swoje konto).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Lista kierunków znajduje się w zakładce: KATALOG/KIERUNKI

* Etapy rejestracji/ krok po kroku  w zakładce: POMOC

 

*Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce: POMOC/TERMINARZ.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dział Kształcenia i  Spraw Studenckich, Biuro Rekrutacji

85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7, bud. RCI, część A, parter, pokój A15a

 52 340 88 25, 52 374 94 11, rekrutacja@utp.edu.pl