Komunikat
2016-10-04 11:01, Administrator Systemu

 

Uwaga kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia w UTP

                                                                  (rekrutacja podstawowa)      

Informujemy, że dnia 13.07.2017 r. zostało przeprowadzone przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne postępowanie klasyfikacyjne. Sprawdź swój status na indywidualnym koncie

pod adresem:

rekrutacja.utp.edu.pl 

Jeżeli zostałeś „zakwalifikowany” to - w terminie:

 od 14 lipca do 24 lipca 2017 roku.

złóż komplet dokumentów (w tym świadectwo dojrzałości wydane przez OKE/szkołę )

Punkt Rekrutacyjny:           

Al. prof. S. Kaliskiego 7,  Bydgoszcz  (Fordon)

czynny w godzinach 8.00 – 15.00 (od poniedziałku do piątku)

 

Niedostarczenie w terminie kompletu dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok danego kierunku studiów. 

Lista osób przyjętych na I rok studiów zostanie ogłoszona w dniu 27.07.2017 r.  do godz. 12.00

Wyniki będą dostępne pod adresem:

rekrutacja.utp.edu.pl (po zalogowaniu się na swoje konto).

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dział Kształcenia i  Spraw Studenckich, Biuro Rekrutacji

85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7, bud. RCI, część A, parter, pokój A15a

 52 340 88 25, 52 374 94 11, rekrutacja@utp.edu.pl