aktualności
2017-11-27 11:45, Administrator Systemu

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się w zakładce: pomoc/terminarz.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady rejestracji internetowej

UTP nie ponosi odpowiedzialności za treści informacji podawanych przez kandydata podczas rejestracji. Rejestracja internetowa jest uznana za ważną:

- na studia pierwszego stopnia – po wprowadzeniu w formularzu wszystkich danych i zatwierdzeniu podania oraz po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na konto indywidualne w UTP;

- na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia oraz w rekrutacji uzupełniającej na wszystkie formy i rodzaje studiów – po wprowadzeniu w formularzu wszystkich danych i zatwierdzeniu podania oraz po złożeniu kompletu dokumentów.

Wydrukowany i podpisany formularz ankiety kandydata (podanie na studia) wraz z dokumentami należy złożyć:

- na studia pierwszego stopnia – po uzyskaniu statusu: zakwalifikowany

- na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia oraz w rekrutacji uzupełniającej na wszystkie formy i rodzaje studiów – po dokonaniu rejestracji internetowej tj. przed klasyfikacją.