Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Budownictwo - studia niestacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod ND-B
Jednostka organizacyjna Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek studiów Budownictwo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 1,5 - roczne
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@utp.edu.pl lub 52 374 94 11 (pn. – pt. 8.00 – 13.00)
Adres WWW http://www.wbaiis.utp.edu.pl
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów II stopnia - z wyłączeniem dyplomu licencjata
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (14.06.2021 00:01 – 23.09.2021 12:00)

Opis

Informacje o kierunku znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Specjalności

  1. budownictwo  niskoenergetyczne
  2. konstrukcje budowlane i inżynierskie
  3. budowa i eksploatacja autostrad
  4. mosty

Czesne

Wysokość opłat za kształcenie na studiach (czesne) wynosi 2200 zł (za semestr).

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w UTP udziela pracownik Biura ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego. Pytania prosimy kierować na adres: cis@utp.edu.pl


Zasady rekrutacji

  1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek budownictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera w zakresie obieranego kierunku oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie. 
  2. Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów w ramach określonego limitu.
  3. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.