Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biotechnologia - studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod SP-BIO
Jednostka organizacyjna Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3,5 - letnie
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@utp.edu.pl lub 52 374 94 11 (pn. – pt. 8.00 – 13.00)
Adres WWW http://wr.utp.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów I stopnia
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (14.06.2021 00:01 – 19.07.2021 12:00)

Opis

W planie studiów kierunku biotechnologia znajdziesz szereg interesujących przedmiotów kierunkowych takich jak: genetyka i hodowla roślin/zwierząt, botanika, cytogenetyka, biologia komórki, mikrobiologia, fizjologia roślin i zwierząt, embriologia, biologia molekularna, biotechnologia drobnoustrojów, mikologia. Aby poszerzyć wiedzę i umiejętności biotechnologiczne w planie studiów przewidziane są również przedmioty specjalnościowe takie jak: kultury tkankowe i komórkowe roślin/zwierząt, wirusologia molekularna, biotechnologia w produkcji roślinnej i zwierzęcej, biotechnologia przemysłowa, biotechnologia żywności pochodzenia roślinnego. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Specjalności

 1. biotechnologia stosowana
 2. biotechnologia w produkcji zwierzęcej

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w UTP udziela pracownik Biura ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego. Pytania prosimy kierować na adres: cis@utp.edu.pl


Zasady klasyfikacji

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp) + 2B(pp albo 2pr)

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub biologii, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Ulgi w postępowaniu klasyfikacyjnym

1. Z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego przyjmuje się laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego:

 1. Biologiczna
 2. Chemiczna
 3. Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 4. Wiedzy o Żywności
 5. Statystyczna

2. Z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego przyjmuje się laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich:

 1. Indeks dla rolnika
 2. Szkoła Patentów na UTP