Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych - studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod SP-BPZW
Jednostka organizacyjna Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Kierunek studiów Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3,5 - letnie
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@utp.edu.pl lub 52 374 94 11 (pn. – pt. 8.00 – 13.00)
Adres WWW https://whbz.utp.edu.pl
Wymagany dokument
 • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów I stopnia
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (14.06.2021 00:01 – 19.07.2021 12:00)

Opis

Razem z nami zdobędziesz wiedzę z zakresu dobrych praktyk produkcyjnych, przekonasz się, że dobrostan zwierząt gospodarskich daje efekt na 5+! Poznasz zasady bezpiecznego przetwórstwa mleka, mięsa i jaj oraz pakowania i przechowywania (konserwowania) produktów pochodzenia zwierzęcego. Będziesz wiedzieć, dlaczego mleko jest z kartonu, a kurczaki - zamiast prosto z grzędy - sprzedawane są w hermetycznych opakowaniach. Poznasz wszystkie szczegóły zabezpieczenia produktów zwierzęcych, jak w najlepszym szwajcarskim banku. W naszych laboratoriach wprowadzimy Cię w tajniki najnowocześniejszych technik analitycznych wykorzystywanych w ocenie produktów zwierzęcych. Uzmysłowimy Ci zagrożenia chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne, jakie mogą wystąpić w produktach pochodzenia zwierzęcego - nauczymy Cię, jak ich uniknąć. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w UTP udziela pracownik Biura ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego. Pytania prosimy kierować na adres: cis@utp.edu.pl


Zasady klasyfikacji

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Ulgi w postępowaniu klasyfikacyjnym

1. Z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego przyjmuje się laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego:

 1. Biologiczna
 2. Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: Technologia żywności
 3. Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: Produkcja roślinna; ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo); agrobiznes; leśnictwo
 4. Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: Produkcja zwierzęca
 5. Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: Gastronomia
 6. Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 7. Wiedzy o Żywności

2. Z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego przyjmuje się laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich:

 1. Indeks dla rolnika
 2. Szkoła Patentów na UTP