Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod SP-EIT
Jednostka organizacyjna Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Kierunek studiów Elektronika i telekomunikacja
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 45
Czas trwania 3,5 - letnie
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@utp.edu.pl lub 52 374 94 11 (pn. – pt. 8.00 – 13.00)
Adres WWW http://wtie.utp.edu.pl
Wymagany dokument
 • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów I stopnia
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (14.06.2021 00:01 – 19.07.2021 12:00)

Opis

Na studiach zapoznasz się z wdrożeniem i eksploatacją układów, urządzeń i systemów elektronicznych wykorzystywanych w telekomunikacji, materiałami stosowanymi w elektronice, elementami i konstrukcją urządzeń elektronicznych, półprzewodnikami, podzespołami optoelektronicznymi, narzędziami komputerowej analizy i wspomagania projektowania, technikami prowadzenia i rozpraszania fal, cyfrowymi, analogowymi i hybrydowymi analogowo-cyfrowymi układami scalonymi i interfejsami sprzętowymi, sterowaniem procesami, programowaniem w językach wysokiego i niskiego poziomu Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Specjalność

systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w UTP udziela pracownik Biura ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego. Pytania prosimy kierować na adres: cis@utp.edu.pl


Zasady klasyfikacji

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr) ]

Kandydat, który nie zdawał na maturze matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii ani informatyki, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Ulgi w postępowaniu klasyfikacyjnym

Z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego przyjmuje się laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego:

 1. Wiedzy Technicznej
 2. Informatyczna
 3. Matematyczna
 4. Fizyczna
 5. Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 6. Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej- Euroelektra
 7. Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 8. Statystyczna