Czesne na Studia Niestacjonarne

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

ZA KSZTAŁCENIE NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA (CZESNE)

 

L.p.

Kierunek studiów

Wysokość czesnego za semestr
na studiach niestacjonarnych (zł)

I stopnia

II stopnia

 1.  

analityka chemiczna i spożywcza

1986

-

 1.  

biotechnologia

2100

-

 1.  

budownictwo

2100

2100

 1.  

elektronika i telekomunikacja

2320

2500

 1.  

elektrotechnika

2320

2500

 1.  

finanse i rachunkowość

1952

-

 1.  

informatyka stosowana

2300

2500

 1.  

inżynieria środowiska

2100

2100

 1.  

mechanika i budowa maszyn

2100

2100

 1.  

ochrona środowiska

2707

2340

 1.  

ochrona środowiska (IV sem.)

-

1560

 1.  

rolnictwo

1710

1710

 1.  

technologia chemiczna

1947

1783

 1.  

teleinformatyka

2300

-

 1.  

transport

2100

2100

 1.  

zarządzanie

1456

1383

 1.  

zarządzanie i inżynieria produkcji

1709

1630

 1.  

zoofizjoterapia

2560

-

 1.  

zootechnika

2164

1867