Czesne na Studia Niestacjonarne

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

ZA KSZTAŁCENIE NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA (CZESNE)

L.p.

Kierunek studiów

Wysokość czesnego za semestr
na studiach niestacjonarnych (zł)

I stopnia

II stopnia

 1.  

analityka chemiczna i spożywcza

2850

-

 1.  

biotechnologia

2200

-

 1.  

budownictwo

2100

2100

 1.  

elektronika i telekomunikacja

2450

2650

 1.  

elektrotechnika

2450

2650

 1.  

finanse i rachunkowość

2021

-

 1.  

informatyka stosowana

2450

2650

 1.  

inżynieria środowiska

2100

2100

 1.  

mechanika i budowa maszyn

2300

2300

 1.  

rolnictwo

1730

1730

 1.  

technologia chemiczna

2816

2699

 1.  

teleinformatyka

2450

-

 1.  

transport

2300

2300

 1.  

zarządzanie

1871

2020

 1.  

zarządzanie i inżynieria produkcji

2017

2087

 1.  

zoofizjoterapia

2221

-

 1.  

zootechnika

2013

2216