Rekrutacja na studia -- Krok po Kroku

Aby dokonać rejestracji na studia wyższe, należy wykonać następujące kroki:

 

·  Utwórz konto kandydata (przycisk "rejestracja")

·  Zaloguj się do systemu (loginem nr PESEL)

·  Uzupełnij dane osobowe

a)     należy dokładnie wypełnić wszystkie pola w poszczególnych zakładkach !

- podstawowe dane

- dane kontaktowe

- adres

- wykształcenie

(przy rekrutacji studia I stopnia: nowa matura-od 2005 r, stara matura-do 2004 r.)

- inne

· Wprowadź:

- na studia I stopnia: świadectwo dojrzałości

- na studia II stopnia: ukończona szkoła wyższa, ocena na dyplomie

·  Wybierz kierunek studiów (zapisz się)

·  Wypełnij deklarację dotyczącą preferencji wyboru specjalności      (uwaga !  tylko studia II stopnia dla: WBAiIŚ oraz WTIiE)

·  Dokonaj opłaty rekrutacyjnej wydruk dowodu wpłaty jest mozliwy z indywidualnego konta w IRK - zakładka:moje wpłaty/drukuj przelew

w przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę

*Wgraj zdjęcie (moje konto: prześlij zdjęcie do legitymacji, jeśli będziesz wnioskował o legitymację)

·  Wydrukuj podanie/ankietę wydruk podania/ankiety dokonywany jest z indywidualnego konta w IRK - zakładka: moje kierunki studiów/wydruk podań

 

Uwaga! nie wydrukujesz podania/ankiety jeżeli  nie wypełniłeś wszystkich pól dotyczących danych osobowych

 

·  Dostarcz komplet wymaganych dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego - zgodnie z terminarzem rekrutacyjnym.

 

 

W razie dodatkowych pytań odnośnie rekrutacji/rejestracji internetowej prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem

Punktu Rekrutacyjnego (czynny od 12 marca 2018 r.)

52 340 88 25

w godzinach:    9.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku)

                                                                          9.00 – 12.00 (soboty: 17.03. oraz  24.03.2018 r.)

 

  

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich,  Biuro Rekrutacji

52 374 94 11, rekrutacja@utp.edu.pl