Informations for Foreigners

Information on the recruitment of foreigners for study at the UTP provides International Cooperation Department

Address: prof. Kaliski 7 str., 85-796 Bydgoszcz, Regional Centre for Innovativeness

Phone: 52 374 92 78; 52 374 92 98

Monday to Friday - since 8 am to 2 pm

e-mail contact: marta.szumanska@utp.edu.pl;zamorski@utp.edu.pl;

 http://iro.utp.edu.pl/index.php/pl/cudzo

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w UTP udzielają pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej                                         

Al. prof. S. Kaliskiego 7,  85-796 Bydgoszcz,  bud. RCI/ parter p. C2

tel: 52 374 92 78; 52 374 92 98

od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 - 14.00

marta.szumanska@utp.edu.pl;zamorski@utp.edu.pl;