Opłata rekrutacyjna

   

Opłata rekrutacyjna regulowana jest rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w uczelni publicznej, na podstawie którego rektor wydaje zarządzenie.

Kandydaci na I rok studiów wyższych, stacjonarnych i niestacjonarnych wnoszą opłatę z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia (zwaną w IRK opłatą rekrutacyjną).

                             Opłata rekrutacyjna, ustalona dla kandydatów na rok akademicki 2018/2019 wynosi:

 

kierunki:                   architektura, architektura wnętrz oraz  wzornictwo

                                     (studia  pierwszego stopnia) 150 zł

 

                                   kierunki pozostałe:                                                                        85 zł

Opłatę należy wnieść na konto indywidualne,  wyświetlone po zakończeniu rejestracji internetowej

Dowód dokonania opłaty należy dołączyć do kompletu dokumentów składanych w UTP. Opłata nie podlega zwrotowi.