Nabory uzupełniające

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia stacjonarne,
pierwszego stopnia
na następujące kierunki:

 

Ø  analityka chemiczna i spożywcza

Ø  architektura krajobrazu

Ø  biotechnologia

Ø  budownictwo

Ø  elektronika i telekomunikacja

Ø  elektrotechnika

Ø  energetyka

Ø  finanse i rachunkowość

Ø  inspekcja weterynaryjna

Ø  inżynieria biomedyczna

Ø  inżynieria gazu łupkowego

Ø  inżynieria materiałowa

Ø  inżynieria  odnawialnych źródeł energii

Ø  inżynieria środowiska

Ø  inżynieria w biologii stosowanej

Ø  mechanika i budowa maszyn

Ø  nanobioinżynieria

Ø  ochrona środowiska

Ø  ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie

Ø  przetwórstwo tworzyw sztucznych

Ø  rolnictwo

Ø  technologia chemiczna

Ø  technologia żywności i żywienie człowieka  ( WTiICh oraz WRiB)

Ø  teleinformatyka

Ø  transport

Ø  zarządzanie

Ø  zarządzanie i inżynieria produkcji

Ø  zielarstwo i fitoterapia

Ø  zootechnika  

Rejestracja i składanie dokumentów do 24 lipca 2017 r.

 Punkt Rekrutacyjny:

 Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz (Fordon)

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1500

Ogłoszenie wyników 27 lipca 2017 r.