Nabory uzupełniające

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia stacjonarne,
pierwszego stopnia
(RU2) na następujące kierunki:

 

Ø  analityka chemiczna i spożywcza

Ø  biotechnologia

Ø  budownictwo

Ø  elektronika i telekomunikacja

Ø  elektrotechnika

Ø  energetyka

Ø  geodezja i kartografia

Ø  finanse i rachunkowość

Ø  inspekcja weterynaryjna

Ø  inżynieria biomedyczna

Ø  inżynieria  odnawialnych źródeł energii

Ø  inżynieria środowiska

Ø  mechanika i budowa maszyn

Ø  mechatronika

Ø  rolnictwo

Ø  technologia chemiczna

Ø  technologia żywności i żywienie człowieka  (WTiICh)

Ø  teleinformatyka

Ø  transport

Ø  wzornictwo (egzamin praktyczny:03.09.2018 r.)

Ø  zarządzanie

Ø  zarządzanie i inżynieria produkcji

Ø  zielarstwo i fitoterapia

Ø  zoofizjoterapia

Ø  zootechnika  

Rejestracja i składanie dokumentów do 31 sierpnia 2018 r.

 

Punkt Rekrutacyjny:

 Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz (Fordon)

          w godzinach od 800 do 1500 (od poniedziałku do piątku)

Ogłoszenie wyników 5 września 2018 r.       
Terminarz rekrutacji dostępny jest w zakładce: pomoc/terminarz