Rekrutacja na studia -- Krok po Kroku

Aby dokonać rejestracji na studia wyższe, należy wykonać następujące kroki: rekrutacja.utp.edu.pl

 

·       Utwórz konto kandydata (przycisk "rejestracja")

·       Zaloguj się do systemu (loginem nr PESEL)

·       Uzupełnij dane osobowe

a)   należy dokładnie wypełnij wszystkie pola w poszczególnych zakładkach !

- podstawowe dane

- dane kontaktowe

- adres

- wykształcenie

(przy rekrutacji studia I stopnia: nowa matura-od 2005 r, stara matura-do 2004 r.)

- inne

·       Wprowadź:

           - na studia I stopnia: świadectwo dojrzałości

- na studia II stopnia: ukończoną szkołę wyższą, ocenę na dyplomie

·       Wybierz kierunek studiów („zapisz się”)

·       Wypełnij deklarację dotyczącą preferencji wyboru specjalności      

    (uwaga !  tylko studia II stopnia dla: WBAiIŚ oraz WTIiE)

·       Dokonaj opłaty rekrutacyjnej "drukuj przelew"

w przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę

 

*Wgraj zdjęcie (moje konto: prześlij zdjęcie do legitymacji, jeśli będziesz wnioskował o  legitymację)

·       Wydrukuj podanie/ankietę "wydruk podań"

 

Uwaga! nie wydrukujesz podania/ankiety jeżeli  nie wypełniłeś wszystkich pól dotyczących danych osobowych

 

·       Dostarcz komplet wymaganych dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego    zgodnie z terminarzem rekrutacyjnym.

  

 

W razie dodatkowych pytań odnośnie rekrutacji/rejestracji internetowej

prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Punktu Rekrutacyjnego

od 11 marca 2019 r.

52 340 88 25

w g. 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku)

  

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich

Biuro Rekrutacji, rekrutacja@utp.edu.pl

52 374 94 11