Terminarz rekrutacji

 

TerminARZ REKRUTACJI
na rok akademicki 2017/2018 

 

 

1.        na studia                          stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kierunki:   ARCHITEKTURA , ARCHITEKTURA WNĘTRZ, WZORNICTWO

Rejestracja internetowa

Egzaminy  praktyczne

Składanie dokumentów

Ogłoszenie wyników**

od  05.06.2017 r.  do  04.07.2017 r.

05.07.2017 r.                wzornictwo (W)

 

od  14.07.2017 r.

do  24.07.2017 r.

 

(dotyczy osób zakwalifikowanych
do przyjęcia)

10.07.2017 r. egz.  praktyczny - W

06.07.2017 i 07.07.2017 r. architektura (A)

10.07.2017 r. egz. praktyczny A oraz AW

 

 

06.07.2017 r. architektura wnętrz (AW)

14.07.2017 r. zakwalifikowani do przyjęcia

    27.07.2017r.    przyjęci

 

Kierunki    POZOSTAŁE

Rekrutacja

Rejestracja internetowa

Składanie dokumentów

Ogłoszenie wyników **

podstawowa

od  05.06.2017 r.

 do  10.07.2017 r.

od  14.07.2017 r.  

do  24.07.2017 r.

(dotyczy osób zakwalifikowanych
do przyjęcia)

14.07.2017 r. zakwalifikowani do przyjęcia

 

27.07.2017 r. przyjęci

uzupełniająca 1 (RU1)*

od  18.07.2017 r.  do  24.07.2017 r. rejestracja internetowa i składanie dokumentów

27.07.2017 r.

uzupełniająca 2 (RU2)*

od  03.08.2017 r.  do  30.08.2017 r. rejestracja internetowa i składanie dokumentów

05.09.2017 r.

uzupełniająca 3 (RU3)*

od  08.09.2017 r.  do  22.09.2017 r. rejestracja internetowa i składanie dokumentów

28.09.2017 r.

*na kierunki gdzie nie został wypełniony limit miejsc i ogłoszono rekrutację uzupełniającą

 


  2.        na studia                      niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Rekrutacja

Rejestracja internetowa

i składanie dokumentów

Ogłoszenie wyników**

Podstawowa

 od  05.06.2017 r.  do  30.08.2017 r.

  05.09.2017 r.

uzupełniająca 1 (RU1)*

od  08.09.2017 r.  do  22.09.2017 r.

28.09.2017 r.

*na kierunki gdzie nie został wypełniony limit miejsc i ogłoszono rekrutację uzupełniającą

 

3.    na studia                stacjonarne  i  NIESTACJONARNE drugiego stopnia

 

Rekrutacja

Rejestracja internetowa

i składanie dokumentów

Rozmowa kwalifikacyjna***

Ogłoszenie wyników**

podstawowa

od  05.06.2017 r. 

do  21.09.2017 r.

 25.09.2017 r.

  27.09.2017 r.

 

** Ogłoszenie wyników:  do  godziny 12.00 na koncie indywidualnym w  IRK, na  tablicy ogłoszeń Wydziału, tablicy ogłoszeń Punktu Rekrutacyjnego;

*** Jeżeli dotyczy (sprawdź zasady rekrutacji)

 

_____________________________________________________

Dokumenty należy złożyć (w teczce wiązanej) w PUNKCIE REKRUTACYJNYM

lub przesłać listem poleconym (decyduje data wpływu dokumentów do UTP) na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy,

Dział  Kształcenia i Spraw Studenckich, Biuro Rekrutacji

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

 

niedostarczenie w terminie kompletu dokumentów oznacza rezygnację ze studiów w UTP