Terminarz rekrutacji

 

TerminARZ REKRUTACJI
na rok akademicki 2018/2019 

 

 

1.        na studia     stacjonarne pierwszego stopnia

 

uzupełniająca 2 (RU2)*

od  01.08.2018 r.  do  31.08.2018 r. rejestracja internetowa i składanie dokumentów

ogłoszenie wyników**

05.09.2018 r.

uzupełniająca 3 (RU3)*

od  10.09.2018 r.  do  24.09.2018 r. rejestracja internetowa i składanie dokumentów

27.09.2018 r.

*na kierunki gdzie nie został wypełniony limit miejsc i ogłoszono rekrutację uzupełniającą

 

 

 

2.        na studia           niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Rekrutacja

Rejestracja internetowa

i składanie dokumentów

Ogłoszenie wyników**

Podstawowa

 od  04.06.2018 r.  do  31.08.2018 r.

  05.09.2018 r.

uzupełniająca 1 (RU1)*

od  10.09.2018 r.  do  24.09.2018 r.

27.09.2018 r.

*na kierunki gdzie nie został wypełniony limit miejsc i ogłoszono rekrutację uzupełniającą

 

3.    na studia            stacjonarne  i  NIESTACJONARNE drugiego stopnia

 

Rekrutacja

Rejestracja internetowa

i składanie dokumentów

Rozmowa kwalifikacyjna***

Ogłoszenie wyników**

podstawowa

od  04.06.2018 r. 

do  20.09.2018 r.

 24.09.2018 r.

  26.09.2018 r.

 

** Ogłoszenie wyników:  do  godziny 12.00 na koncie indywidualnym w  IRK, na  tablicy ogłoszeń Wydziału, tablicy ogłoszeń Punktu Rekrutacyjnego;

*** Jeżeli dotyczy (sprawdź zasady rekrutacji)

 

Dokumenty należy złożyć (w teczce wiązanej) w PUNKCIE REKRUTACYJNYM

lub przesłać listem poleconym (decyduje data wpływu dokumentów do UTP) na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy,

Dział  Kształcenia i Spraw Studenckich, Biuro Rekrutacji

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

 

niedostarczenie w terminie kompletu dokumentów oznacza rezygnację ze studiów w UTP