Terminarz rekrutacji

 

TerminARZ REKRUTACJI
na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

1.        na studia     stacjonarne pierwszego stopnia

 

Kierunki:   ARCHITEKTURA , ARCHITEKTURA WNĘTRZ, WZORNICTWO

Rejestracja internetowa

Egzaminy  praktyczne

Składanie dokumentów

Ogłoszenie wyników**

od  04.06.2018 r.  do  08.07.2018 r.

09.07.2018 r.                wzornictwo (W)

 

od  16.07.2018 r.

do  23.07.2018 r.

w tym sobota: 21.07.2018

(dotyczy osób zakwalifikowanych
do przyjęcia)

11.07.2018 r. egz.  praktyczny - W

10.07.2018 r.          architektura (A)

12.07.2018 r. egz. praktyczny A oraz AW

 

 

10.07.2018 r. architektura wnętrz (AW)

13.07.2018 r. zakwalifikowani do przyjęcia

26.07.2018 r.      przyjęci

 

Kierunki    POZOSTAŁE

Rekrutacja

Rejestracja internetowa

Składanie dokumentów

Ogłoszenie wyników **

podstawowa

od  04.06.2018 r.

 do  09.07.2018 r.

od  16.07.2018 r.  

do  23.07.2018 r.

w tym sobota: 21.07.2018

 

(dotyczy osób zakwalifikowanych
do przyjęcia)

13.07.2018 r. zakwalifikowani do przyjęcia

 

26.07.2018 r. przyjęci

uzupełniająca 1 (RU1)*

od  18.07.2018 r.  do  23.07.2018 r. rejestracja internetowa i składanie dokumentów

26.07.2018 r.

uzupełniająca 2 (RU2)*

od  01.08.2018 r.  do  31.08.2018 r. rejestracja internetowa i składanie dokumentów

05.09.2018 r.

uzupełniająca 3 (RU3)*

od  10.09.2018 r.  do  24.09.2018 r. rejestracja internetowa i składanie dokumentów

27.09.2018 r.

*na kierunki gdzie nie został wypełniony limit miejsc i ogłoszono rekrutację uzupełniającą

      

2.        na studia           niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Rekrutacja

Rejestracja internetowa

i składanie dokumentów

Ogłoszenie wyników**

Podstawowa

 od  04.06.2018 r.  do  31.08.2018 r.

  05.09.2018 r.

uzupełniająca 1 (RU1)*

od  10.09.2018 r.  do  24.09.2018 r.

27.09.2018 r.

*na kierunki gdzie nie został wypełniony limit miejsc i ogłoszono rekrutację uzupełniającą

 

3.    na studia            stacjonarne  i  NIESTACJONARNE drugiego stopnia

 

Rekrutacja

Rejestracja internetowa

i składanie dokumentów

Rozmowa kwalifikacyjna***

Ogłoszenie wyników**

podstawowa

od  04.06.2018 r. 

do  20.09.2018 r.

 24.09.2018 r.

  26.09.2018 r.

 

** Ogłoszenie wyników:  do  godziny 12.00 na koncie indywidualnym w  IRK, na  tablicy ogłoszeń Wydziału, tablicy ogłoszeń Punktu Rekrutacyjnego;

*** Jeżeli dotyczy (sprawdź zasady rekrutacji)

 

_____________________________________________________

Dokumenty należy złożyć (w teczce wiązanej) w PUNKCIE REKRUTACYJNYM

lub przesłać listem poleconym (decyduje data wpływu dokumentów do UTP) na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy,

Dział  Kształcenia i Spraw Studenckich, Biuro Rekrutacji

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

 

niedostarczenie w terminie kompletu dokumentów oznacza rezygnację ze studiów w UTP